C.O.P.

Ce este COP-ul ?

Controlul productiei are ca scop cunoasterea potentialului real al animalelor, potential care sta la baza selectiei si folosirii in procesul de reproductie  a celor mai  valoroase exemplare, in vederea imbunatatirii potentialului productiv a populatiei de animale la care se fac aceste investigatii.

Controlul productiei de lapte urmareste o serie de insusiri vizand imbunatatirea ptentialului productiv al taurinelor, cum ar fi:

– Productia cantitativa de lapte

-Productia calitativa (G, P, SU,  etc.)

-Aptitudini pentru muls mecanic

-Persistenta lactatiei

-Fertilitate

-Precocitate

-Longevitate productiva  (dupa Velea C.)

Ce este COP-ul ?

Controlul productiei are ca scop cunoasterea potentialului real al animalelor, potential care sta la baza selectiei si folosirii in procesul de reproductie  a celor mai  valoroase exemplare, in vederea imbunatatirii potentialului productiv a populatiei de animale la care se fac aceste investigatii.

Controlul productiei de lapte urmareste o serie de insusiri vizand imbunatatirea ptentialului productiv al taurinelor, cum ar fi:

– Productia cantitativa de lapte

-Productia calitativa (G, P, SU,  etc.)

-Aptitudini pentru muls mecanic

-Persistenta lactatiei

-Fertilitate

-Precocitate

-Longevitate productiva  (dupa Velea C.)

COP BOVINE LAPTE

Conditiile inscrierii in COP 

– Toate animalele sa fie individualizate cu crotalii si inregistrate in S.N.I.A. , conform reglementarilor legale .

  Observatii : Viteii nou nascuti  trebuie sa fie crotaliati si inregistrati in S.N.I.A , in maxim 20 de zile de la nasterea lor .

 – Metodele de reproductie folosite in ferma sa fie  :  

  – insamantarea artificiala

  – monta naturala autorizata

  – transferul de embrioni.

  Observatii : In cazul montelor naturale autorizate si a inseminarilor artificiale taurii de reproductie utilizati trebuie sa fie din sectiunea principala a Registrului Genealogic . De asemenea fermierii trebuie sa solicite buletinul de insamantare , precum si paietele folosite ,  de la operatorii insamantatori –  autorizati .

       COP OVINE

Conditiile inscrierii in COP

– Toate animalele să fie individualizate cu crotalii şi înregistrate în S.N.I.A. , conform reglementărilor legale ;

  Observatie : mieii nou născuţi  trebuie să fie crotaliaţi şi înregistraţi în S.N.I.A. , în maxim 6 luni de zile de la naşterea lor .

 – Ovinele înscrise în COP să se afle la adresa  exploataţiei;

– Să permită: controlorilor efectuarea măsurătorilor, accesul în fermă a persoanelor cu atribuţii de supracontrol si inspecţie ;

– Fermierul sau un reprezentant al acestuia să participe la control punând la dispoziţia contolorului evidenţele  din fermă;

– Fermierul să comunice organizaţiei de control toate situaţiile care duc la neefectuarea  sau efectuarea  incorectă a controlului;

– Să suporte din surse proprii co-plata C O P.

 

                                                    LEGISLATIE

COP BOVINE CARNE

Legislatie COP BOVINE LAPTE

b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte;

 1. c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

(i) să aibă vârsta de maximum 10 ani la data-limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări;

(ii) să fie înscrise în registrul genealogic al rasei

(iii) să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere;

(iv) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;

 1. d) să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un cumpărător şi cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul vânzărilor directe, să deţină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziţie de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/factură care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor lactate;
 2. e) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

ART. 75^1

Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 6 luni, prevăzută la art. 75 lit. c) pct. (iii), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile

asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

– REGULAMENT nr. 1012 din 8 iunie 2016

ANEXA II: ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRE GENEALOGICE

CAP. I: Înscrierea animalelor de reproducţie de rasă pură în secţiunea principală

 1. Cerinţele menţionate la articolul 18 alineatul (1) sunt următoarele:

(a) animalul îndeplineşte următoarele criterii de filiaţie:

(i) în cazul speciilor bovină, porcină, ovină şi caprină, animalul este descendent din părinţi şi bunici înscrişi în secţiunea principală a unui registru genealogic al aceleiaşi rase;

. . . . .

(ii) tată şi doi bunici care sunt înscrişi în secţiunea principală a unui registru genealogic pentru aceeaşi rasă.

– Introducerea de terminale electronice / aplicatii mobile pentru -efectuarea controlului.

Legislatie COP OVINE

Ordin MADR  619/2015

  Art. 72. (1) SCZ pentru ovine se solicită de către fermierii activi pt un efectiv cuprins între 150 și 500 capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile din zona montană definită … “Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx”, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 capete femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare;
 2. b) animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări;
 3. c) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data limită de depunere a cererii unice de plată potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European
 4. d) să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004
 5. e) animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere;
 6. f) berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în Registrul Genealogic al rasei;
  1. g) efectivul de femele ovine înscrise R. G. al rasei pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec înscris în R. G. al aceleiași rase la 35 de femele ovine;

  (2) Solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine şi/sau berbeci beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 capete femele ovine şi/sau berbeci.”

  „Art. 721 Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile, au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”